Anketa k množstvu privlastnených rýb na jedno vydané povolenie a k cene kaprového povolenia

S cieľom dlhodobo udržať druhovú rozmanitosť najmä pôvodných druhov rýb žijúcich v našich vodách, ktoré tvoria samostatné rybárske revíry v užívaní Slovenského rybárskeho zväzu, prinášame dotazníkový formulár s anketovými otázkami.  Získané odpovede napomôžu pri rozhodovaní, akým smerom by sme sa mali ďalej uberať čo sa týka množstva úlovkov na jedno vydané povolenie na lov rýb, ak máme za cieľ nastaviť dlhodobo udržateľný stav ichtyofauny našich vôd a zároveň umožniť členom SRZ dosahovať primerané množstvo úlovkov na jedno zakúpené povolenie, pri stabilizácii cien vydávaných  povolení.

Na Slovensku sa v minulom roku na rybárskych revíroch SRZ ulovilo celkovo 1 192 992 ks rýb o hmotnosti 1 845 531 kg čo predstavuje pri počte dospelých členov SRZ (104 960 vrátane mládeže) na jedného držiteľa povolenia približne 17,5 kg rýb, čo pri priemernej hodnote 1 kg  úlovku v hodnote 6,50 EUR (tento bol stanovený ako priemer za 5 druhov rýb s najväčším privlastneným množstvom úlovkov) predstavuje ročnú hodnotu privlastnených úlovkov viac ako 114 EUR na každého jedného člena! Z tohto celkového počtu predstavuje kapor takmer polovicu všetkých kusových úlovkov (521 336 ks), a dve tretiny celkovej hmotnosti (kapor – 1 377 705 kg).

Prosíme Vás o vyplnenie nasledovných troch anketových dotazov

[polldaddy poll=“10024590″]


[polldaddy poll=“10025370″]


[polldaddy poll=“10024785″]