Brigáda "Čisté brehy" a kladenie hniezd – VN Domaša – máj 2015


Rybárska sezóna úspešne začala aj na VN Domaša. Stav vodnej hladiny je priaznivý, čo napomohlo prirodzenej reprodukcii našich rýb. Rybársky hospodár pozoroval výter pleskáča, kapra a plotice. Pre podporu reprodukcie žiadaného zubáča osadil 45 umelých hniezd, pričom viac ako polovica bola obsadená zubáčom aj s potvrdeným úspešným výterom. Označenie revíru tabuľami patrí medzi základné povinnosti každého užívateľa. Slúžia pre lepšiu identifikáciu rybárskeho revíru priamo v teréne. Na nádrži prebehla v mesiaci máj akcia „Čisté brehy“ pričom sa vyzbierali desiatky vriec s naplaveným odpadom. Je dôležité aby loviaci počas lovu a po ňom udržiavali tieto miesta čisté.