Brigáda Čisté brehy Ružína 2019

Vážení rybári a členovia SRZ,

Zorganizovali sme tradičný tretí ročník akcie Čisté brehy Ružín – 2019 v spolupráci so študentmi Gymnázia z Gelnice. Pod vedením Dr. Škarbekovej sa zúčastnilo 17 študentiek a študentov. Nazbierali 52 vriec naplnených odpadom. Odpad odviezol na likvidáciu Slovenský Vodohospodársky Podnik závod Košice. Od rybárskeho hospodára dostali samolepky s názvom akcie na pamiatku.

Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA