Brigáda na zber odpadu – VN Ružín 6.5.2015

Dňa 6.5.2015 sa uskutočnila brigáda na zber odpadu v priestore od hrádze VN po prvú zákrutu na ľavej strane proti prúdu cca 200m. Bolo vyzbieraných viac ako 19 vriec roztrúseného odpadu po brehu nádrže. Brigáda bola urobená v spolupráci s ObÚ Malá Lodina. Nazbieraný odpad odviezla na likvidáciu na svoje náklady obec.