Brigáda na Zemplínskej šírave MsO SRZ Michalovce 1. časť

Zemplínska šírava 18.4.2015

Obhliadka počas týždňa a tesne pred sobotou, nám potvrdili , že to bude ťažký oriešok tohto roku s brigádou na Zemplínskej šírave. Napriek tomu , že Povodie poctivo vypratalo s mechanizmami pláž na Prímestskej ,druhu stranu nechali nepovšimnutú. Vedeli sme , že tu nám hrozí veľké nebezpečenstvo v podobe veľkých jarných vôd a plasty , dreva uložené na Tarnave a Lúči budeme mať v netakom množstve, znovu na pláži Prímestská a v Zalužiciach. Rozhodnutie výboru bolo jednoznačné , osloviť o pomoc s mechanizmami Obec Vinné a Povodie a zo strany MsO Michalovce zabezpečiť rybárov. Ráno v sobotu 18.4.  o 7.45 už sme vedeli že prekonáme rekord v počte brigádnikov účasťou na 1.tohtoročnú brigádu .Počet 93 brigádnikov prekvapil aj nového starostu p. Makeľa z Vinného, ktorý nás prišiel privítať a doniesol aj “ povinný proviant na brigádu“. Po prečítaní poučenia o bezpečnosti práce , novým tajomníkom MsO  a rozdelení na úseky a stanovištia sa rozbehla brigáda. Brigády sa aktívne zúčastnil aj hospodár Zemplínskej šíravy p. Tegi a pomohol nám s vrecami určenými na tuto brigádu. Po dvoch hodinách separovaného zberu nás prekvapil aj počet pribúdajúcich vriec na vlečkách  ,s ktorými nám pomohli  Obec Vinné a Povodie Laborca, bolo  195 vriec len z úseku  Trnavský jarok a Hôrka. O 11:30 nám p. Bálint aj napriek hendikepu bolesti s pätou , ná stredisku Paľkov hlási ,  že už majú zber ukončený z počtom 22 vriec. Koniec nám o 12.15 oznámil aj náš podpredseda p.  Sisák , ktorý dostal na starosť  stredisko Prímestská pravá časť k výpustu . Výsledok  znie 34 ks vyzbieraných vriec. Celkový sumár sobotnej brigády  po sčítaní  všetkých vyzbieraných vriec na Tarnave , Hôrke , Prímestskej a Paľkove  je  neuveriteľných 256 vriec odpadu.
Tieto  sa vyviezli  vďaka zástupcom Mesta Michalovce na zberný dvor. Záverečný guľáš od p. Macka a niečo na zohriatie od Obce Vinné,  na konci brigády prišli chlapom po chladnom a veternom dni vhod. Výbor MsO SRZ Michalovce , týmto ďakuje všetkým zúčastneným na tejto brigáde . O tejto úspešnej akcii náš zástupca v Rade Žilina , hneď informoval tajomníka Rady a RADU, nakoľko súčasne prebiehalo zasadnutie RADY. Rada bola prekvapená účasťou a poverila nášho zástupcu o odovzdanie  poďakovania  všetkým zúčastneným.

 

ŠAFFA Vlado – predseda MsO SRZ Michalovce