Brigádovali sme na Zemplínskej šírave

Mestská organizácia SRZ Michalovce sa každoročne v jarných mesiacoch podieľa na úprave brehov Zemplínskej šíravy. Spolupráca s RADOU Žilina a obcami Vinné a Zalužice je už samozrejmosťou a takou je aj účasť našich členov na týchto brigádach. Ľudia na tieto brigády chodia veľmi radi a po dobre vykonanej práci a pohostení čerstvo uvareným guľášom odchádzajú spokojní. Tohto roku sme naplánovali jeden víkend na tieto brigády.

V sobotu 21.4.2018 bola naplánovaná brigáda na Prímestskej a Hôrke. Brigáda, na ktorú veľmi radi chodia členovia MsO Michalovce, ale posledné dva roky aj členovia okolitých organizácií. Dnes nám prišli pomôcť kamaráti zo Sniny a tak sme im piatim pridelili Vpustný kanál, kde vyzberali 16 vriec odpadu. Ostatní členovia boli rozdelení do troch skupín. Hlavne sme chceli pokryť požiadavky obce Vinné a upratať ľavú stranu pláže k Vpustu a pláž na Hôrke.

Môžeme povedať, že dnes chlapi odviedli kus práce a pracovalo sa plných osem hodín. Z ľavej strany pláže sme dnes odviezli 6 vlečiek odpadového dreva, čo bol zatiaľ rekord. Na Lúči sa robili kôpky dreva pre odvoz mechanizmami Povodia a obce Vinné. Plasty a sklo sa zhromažďovali na vopred vytýčených miestach.

Konečný výsledok dnešnej brigády: 61 členov vyzberalo 91 vriec odpadu. Záverečný guľáš preto padol každému vhod a môžeme povedať , že chutil.
Nedeľua22.4.2018 bola druhým brigádnickým dňom na Zemplínskej šírave. Presunuli sme sa do Zalužíc. Ráno o 8:00 sa zišlo pred Obecným úradom 47 našich členov, ktorí si prišli odpracovať brigádu. Tohto roku to nebolo také strašné. Ľudia sa rozdelili do dvoch skupín a s vrecami nabehli do porastov a okolia vody.

Hoci sme si mysleli, že sa vyzberá iba niekoľko vriec odpadu, výsledok bol 84 vriec. Vrecia sme uložili na 3 viditeľné miesta a v pondelok sa nahlásili Povodiu.

Po týchto dvojdňových brigádach môžeme konštatovať, že šírava je pripravená na sezónu.