Celoslovenské stretnutia vedúcich rybárskych krúžkov spojené so školením v rybolovnej technike

V jednu marcovú a dve aprílové soboty vedúci detských rybárskych krúžkov obetovali svoj voľný čas a vycestovali z rôznych kútov Slovenska na spoločné stretnutia. Prvé sa uskutočnilo dňa 30. marca v Spišskej Novej Vsi, kde sa stretlo 28 vedúcich krúžkov prevažne z východného Slovenska. Druhé stretnutie bolo 6. apríla priamo v meste sídla Slovenského zväzu rybolovnej techniky v Nových Zámkoch kde sa aj napriek veľmi nízkemu počtu pracovníkov s deťmi a mládežou v Nitrianskom, Trnavskom a Bratislavskom kraji stretlo 9 aktívnych kolegov. Posledné bolo iba niekoľko kilometrov od sídla Slovenského rybárskeho zväzu v Kysuckom Novom Meste 27. apríla 2018. Stretnutia sa zúčastnilo 15 vedúcich krúžkov prevažne Žilinského, Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. Z celkového počtu 112 registrovaných vedúcich detských rybárskych krúžkov v Slovenskom rybárskom zväze tieto stretnutia navštívilo 52 vedúcich detských rybárskych krúžkov čiže takmer polovica.

Myšlienka spojiť stretnutie so školením v rybolovnej technike vznikala postupne pod vplyvom začatej spolupráce s odborom mládeže Českého rybárskeho zväzu (ČRS). V ČRS je rybolovná technika ešte pomerne dobre zastúpená v činnostiach krúžkov a klubov mládeže. Umožňuje existenciu celonárodnej súťaže Zlatá udice, v ktorej je rybolovná technika povinnou disciplínou. V minulosti sa rozvíjala tradícia rybolovnej techniky v krúžkoch a športových kluboch na Slovensku prevažne tam kde v tejto disciplíne mali svoje zastúpenie aktívni športovci a obetaví ľudia ochotní pracovať s deťmi. Bohužiaľ nie v vždy si našli svojich pokračovateľov, ktorí by svoju športovú vášeň rozvíjali vo svojom regióne aj naďalej. Rybolovná technika je pritom veľmi užitočná a zároveň pre deti veľmi atraktívna činnosť pokiaľ ju dokáže vedúci krúžku sprostredkovať hravou formou. Je mimoriadne efektívnym spestrením práce s deťmi predovšetkým v zimných mesiacoch, keď vedúci krúžkov nemôžu s deťmi loviť ryby a hľadajú spestrenie formou praktickej činnosti, ktorá by bola protiváhou náuky o rybárskych predpisoch, ichtyológie alebo ekológie.

Zvláštnu zásluhu na organizovaní školení má predovšetkým Ing. Daniel Poničan, referent pre prácu s deťmi a mládežou v MsO SRZ Zvolen. Ako skúsený vedúci krúžku, ktorý sa venuje rybolovnej technike jednak koordinoval spoluprácu so školiteľmi, zároveň sám prednášal vedúcim krúžkov na stretnutí v Kysuckom Novom Meste. Vytvoril aj praktickú pomôcku pre vedúcich krúžkov – stručný návod stavby trate na rybolovnú techniku. Veľké poďakovanie patrí hostiteľovi stretnutia v Nových Zámkoch, prezidentovi Slovenského zväzu rybolovnej techniky MVDr. Jurajovi Mészárosovi, ktorý okrem veľmi pútavej prednášky obohatenej o skúsenosti nadobudnuté v práci s mládežou, pripravil vedúcim brožúry s jeho vlastným odborným prekladom medzinárodných pravidiel rybolovnej techniky. Stretnutie v Nových Zámkoch bolo obohatené o slávnostné ocenenie za prínos v oblasti práce s deťmi a mládežou cenou referenta SRZ Rada vedúcemu rybárskych krúžkov pánovi Jaroslavovi Helerovi. Spišskonovoveské školenie v rybolovnej technike viedol vedúci sekcie rybolovnej techniky Odboru športovej činnosti SRZ Rada a podpredseda MsO SRZ Prešov pán Pavol Konkoľ, v ktorého prednáške a praktickom workshope sa rovnako prejavili skúsenosti pri práci s deťmi a učiteľský talent. Sprostredkoval vedúcim krúžkov veľmi nápadité hry, poukazoval na nedostatky, ktorých by sa deti mohli dopustiť a dával podnety na to ako sa vyhnúť nude a jednotvárnosti pri tréningu rybolovnej techniky.

Po školeniach sa konala porada, na ktorej sa vedúci krúžkov dozvedeli informácie o súčasnom stave práce s deťmi v SRZ a o aktivitách referenta so spolupracovníkmi. Súčasťou bolo aj stručné porovnanie s odborom mládeže v ČRS. Hlavnou témou boli aktuálne problémy v tejto oblasti a vízie nadviazania spolupráce na celoslovenskej úrovni. Vedúci krúžkov získali informácie o rôznych možnostiach propagácie ich činnosti, o možnostiach využívania maskotov, právnej pomoci, výklade nových ustanovení, a o možnostiach materiálneho zabezpečenia krúžkov. Podnety získané počas stretnutí a v komunikácii v nasledujúcom období sa stávajú základom pre ďalšie kroky.

Deti z organizácií, ktoré vyslali svojich vedúcich na celoslovenské stretnutie dostali sponzorské dary vo forme nástrah od firiem Tornado Banská Bystrica a Úlovok Podbrezová v hodnote spolu 10 000 €. Stretnutia boli čiastočne využité aj na distribúciu sponzorských krmív od firmy Rypomix Sereď. Registrovaní vedúci krúžkov, ktorí zaslali zoznamy detí v detských rybárskych krúžkov v tomto roku dostanú spolu 6700kg krmiva tejto značky.

Stretnutia vedúcich detských rybárskych krúžkov sú vždy spojené s príjemnou pracovnou atmosférou a spájajú ľudí, ktorí majú spoločný záujem – výchovu novej generácie rybárov. Sú to ľudia, ktorí riešia často podobné problémy a vedia si navzájom pomôcť. Verím, že takéto stretnutia inšpirujú k ďalšej práci, a že obohatia každého vedúceho krúžku.

Petrov zdar

Mgr. Dušan Jaššo

referent pre prácu s deťmi a mládežou

sekretariát Slovenský rybársky zväz Rada Žilina


[wds id=“15″]