Celoslovenský skríning Covid-19

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 17. januára 2021 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 30/2021, ktorým je od 27. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Obmedzenie podľa tohto uznesenia končí uplynutím 7. februára 2021, prípadne skôr (podľa kritérií ohľadom nákazovej situácie stanovených v uznesení). Uvedené uznesenie Vám zasielame v prílohe.

Zákaz vychádzania má okrem mnohých iných dopadov aj vplyv na život bežného rybára. Dopad má predovšetkým na odovzdávanie povolení na rybolov z roku 2020, predaj povolení na rybolov na rok 2021 a aj samotný výkon rybárskeho práva.

Zo zákazu vychádzania sú stanovené výnimky pre obdobie od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 a obdobie od 3. februára 2021 do 7. februára 2021.

Vrátenie a výdaj povolení sa môžu uskutočniť  (podľa toho aký spôsob OZ SRZ zvolili) v súlade s výnimkami č. 4 a 5 (obmedzenie sa nevzťahuje na cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní a späť) alebo s výnimkami č. 8 a 9 (obmedzenie sa nevzťahuje na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť) za podmienky, že:

  • osoba sa preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 alebo
  • osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
  • alebo táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo najmenej 14 dní.

Samotný výkon rybárskeho práva sa môže uskutočniť v súlade s výnimkami č. 18 a 19 (obmedzenie sa nevzťahuje na cestu na účel pobytu v prírode, vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť) za podmienky, že:

  • osoba sa preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 alebo
  • osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 90 dní,
  • ide o osobu mladšiu ako 15 rokov, alebo o osobu staršiu ako 65 rokov,
  • alebo táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo najmenej 14 dní,
  • alebo zdravotne ťažko postihnutá osoba, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka.

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

v tomto veľmi náročnom období prinášajúcom mnoho obmedzení v každodennom živote, komplikácií a pre mnohých aj ťažké životné situácie, by sme boli veľmi radi, keby ste mohli nájsť potešenie a rozptýlenie vo Vami obľúbenom rybolove.
Aby táto záľuba bola čo najbezpečnejšia pre všetkých z Vás, ako aj pre členov rybárskej stráže, žiadame Vás o čo najväčšiu občiansku zodpovednosť a zároveň si Vás dovoľujeme vyzvať k účasti na celoslovenskom skríningu Covid-19, ktorý sa v týchto dňoch začal realizovať.

Kancelária tajomníka SRZ
SRZ – Rada Žilina

V Žiline, 18.1.2021

Prílohy:

Celoslovenský skríning Covid 19

Uznasenie vlády SR č. 30