Činnosť rybárskeho krúžku MsO SRZ Bratislava V. za rok 2019

Stretnutia rybárskeho krúžku sú každý štvrtok v centre voľného času na Gessayovej ul. 6 o 17:15 hod. Oproti minulému roku sme zaznamenali nárast počtu detí, ktoré sa prihlásili do krúžku. Priemerná účasť na krúžku bola 12 detí. Okrem teoretickej časti prebiehajúcej v centre voľného času, sa krúžok venuje aj praktickej výučbe na spoločných rybačkách, ktoré mávajú v rámci rybárskeho krúžku, alebo cez víkendy.

24. 3. 2019 deti absolvovali rybačku na jazere Antolská a následne  1. 5. 2019 aj tréning pred nadchádzajúcimi zahajovacími pretekmi.
Od 16. 5. 2019 do 30. 6. 2019 sa výuka rybárskeho krúžku konala na revíri 1-0020-1-1 Chorváky kanál, pod policajnou stanicou. Pri týchto praktických ukážkach pomáhali členovia tunajšej organizácie  Ľudovít Tamáš a Martin Križan.

Deti z rybárskeho krúžku absolvovali nasledovné preteky:
4. 5. 2019 Sobota Zahajovacie preteky štrkovisko Zelená voda Bratislava II.
5. 5. 2019 Nedeľa Zahajovacie preteky štrkovisko Rohlík Bratislava II.
8. 5. 2019 Streda Feeder Cup Čerenec
11. 5. 2019 Sobota Zahajovacie preteky štrkovisko Štrkovec Bratislava II.
12. 5. 2019 Nedeľa Zahajovacie preteky štrkovisko Zrkadlový háj Bratislava V.
1. 6. 2019 Sobota Pretek Antolská
8. 6. 2019 Sobota Pretek Belica štrkovisko Štrkovec Bratislava II.
8. 6. 2019 Sobota Abramis Feeder Cup
15. 6. 2019 Sobota Majstrovstvá SR v LRU Feeder

 

Zhodnotenie

Musím s radosťou konštatovať, že úroveň rybárskeho krúžku v roku 2019 sa zvýšila. Pribudol počet spoločných rybačiek a zvýšil sa aj počet pretekov ktoré deti absolvovali.  Dôkazom zvyšujúcej sa úrovne krúžku je fakt, že deti na už spomínaných pretekoch zozbierali množstvo cien.   Veľkú zásluhu na tom majú aj pretekári ŠKFT Abramis, Ľudovít Tamáš a Martin Križan, ktorí sa pravidelne zúčastňujú krúžkov a ochotne odovzdávajú svoje profesionálne znalosti a vedomosti deťom. Deti ktoré mali záujem sa zúčastňovali tréningov ŠKFT Abramis, kde získavali nové vedomosti a zručnosti. Všetky akcie a úspechy detí boli priebežne zverejňované na Facebookovej stránke organizácie aby aj široká členská základňa bola informovaná o práci s deťmi a mládežou.

 

Záver

V závere by som sa rád poďakoval organizácii MsO SRZ Bratislava V. za podporu rybárskeho krúžku, taktiež členom výboru, členom rybárskej stráže a všetkým členom MsO SRZ Bratislava V. ktorí počas roka pomáhali pri práci s deťmi.

Marek Rybár, v.r.
vedúci rybárskeho krúžkuPartneri