Činnosť Rybárskeho krúžku pri CVČ v Novákoch

Náš rybársky krúžok pri Centre voľného času (CVČ) je zameraný pre školákov prvého až deviateho ročníka základnej školy, ktorí sú začiatočníci v love rýb udicou. Rybárske doklady si deti zaslúžia po absolvovaní krúžku, ktorý trvá od októbra do júna nasledujúceho roka. V zimných mesiacoch sa mladí rybári zúčastňujú teoretickej prípravy v CVČ. Záverečná skúška je vykonaná formou testu a praktická zase v revíre, v súťaži Zlatý blyskáč, ktorá je trojkolová a pravidelne prebieha v mesiaci máj. Hlavným organizátorom súťaže je pán Jozef Haláč, ktorý sa tejto činnosti venuje dlhé roky. Aj keď naši súťažiaci sú začiatočníci v rybolovnej technike, často sa umiestnia na popredných miestach súťaže. Tento krúžok má dlhú, takmer tridsaťpäť ročnú tradíciu a absolvovalo ho množstvo rybárov z Novák a okolitých obcí. Samozrejme, že táto činnosť sa nezaobíde bez sponzorov, ako je pán Zoltán Nagy z firmy Rypomix, ktorý mladých rybárov sponzoruje kŕmnymi zmesami, bez ktorých si neviem predstaviť výučbu a praktickú činnosť mladých adeptov Petrovho cechu. Pánovi Nagyovi za veľkú pomoc srdečne ďakujú mladí rybári. Vedúci krúžku Marián Ďurina

Praktická príprava krmiva od firmy Rypomix.

Sponzorský dar pre mladých rybárov CVČ Nováky od firmy Rypomix


Zlatý blyskáč 2019


Partneri