Čisté brehy Ružín 2019

V piatok pokračovala akcia zo zameraním na čistenie brehov. Štyria dobrovoľníci vyzbierali na brehu 80 vriec odpadu. Jednalo sa väčšinou o odpad nechaný rybármi v ťažko dostupnom teréne. Odpad odvezie SVP závod Košice.