Ďalší jeseter na Východoslovenskú nížinu

Dňa 28.6.2017 bol zo strediska SRZ Uzovská Panica distribuovaný jeseter malý z nadplánu SRZ Rady Žilina na Východoslovenskú nížinu po niekoľkých týždňoch od zarybnenia 6 cm jeseterom v množstve 3000 ks, ktorý bol vysadený na Bodrog a na dolnú Latoricu bolo vysadených znova 3000 ks, tentokrát ale rybka merala 11,5 cm.

Rybky boli rozvezené na Latoricu č. 3, ktorú obhospodaruje MO SRZ Veľké Kapušany a na hraničný tok Tisa v obhospodarovaní MO SRZ v Čierna nad Tisou.

Na snímkach nakladanie rybiek zo žľabu a jeden exemplár jesetera v odmerke.