Detská letná univerziáda – návšteva strediska v Slovianskej doline

V stredu 12.7.2017 sa v rámci Detskej letnej univerziády v Martine uskutočnila aj prehliadka rybochovného zariadenia Slovenského rybárskeho zväzu na Slovianskej doline nad obcou Valča.

Približne 60 detí sa v popoludňajších hodinách zaujímalo o ryby a rybárstvo na Slovensku.

Prehliadka strediska a najmä množstvo rýb rôznych druhov a veľkostí ako lipeň, pstruh potočný, pstruh dúhový, ktoré mali deti možnosť vidieť, v nich zanechalo množstvo zážitkov.

Deti sa veľa pýtali a pracovníci SRZ sa snažili na ich zaujímavé otázky odpovedať. Medzi súťaže, ktoré sme pre ne pripravili patrilo preberanie ikier a tiež poznávanie rýb na slepej mape.