Detské rybárske kaprové preteky REMI CUP

Detské rybárske kaprové preteky REMI CUP

o pohár starostky obce Banka

 

Organizátor: MsO SRZ Piešťany
Dátum konania: 11.05.2019
Miesto konania: Obtokové Rameno (Piešťany), revír 2-1880-1-1
Navigácia: pri Krajinskom moste v Piešťanoch
Bodované ryby: Kapor, amur, lieň, karas, sumec
(bodujú sa ryby aj ktoré nedosahujú lovnú mieru)
Lovné miesta: žrebovanie pred pretekom pri prezentácii
Pretekári: len deti do veku 14 rokov (vrátane) s platným povolením na rybolov
Max. počet pretekárov: 100
Štartovné: Zdarma