Detský letný tábor SRZ v LRU feeder

Rybársky týždeň v Parku pod Borovicou bol pre 17 malých rybárov nezabudnuteľným dobrodružstvom, ktoré im otvorilo brány do sveta feederového rybárčenia. Deti sa pod vedením skúsených inštruktorov naučili nielen správne zostaviť a naviazať svoje udice, ale dozvedeli sa, ako namiešať krmivo, pracovať s živou nástrahou a zaobchádzať s chytenými rybami. Každý deň bol pre nich novým učením a objavovaním rybárskych tajomstiev. Tábor nebol len o rybárčení. Vyberali sme sa na výlety do okolitej prírody, kde sme objavovali krásy lesov, potokov a lúk. Deti sa stali malými dobrodruhmi, skúmajúcimi prírodné divy a učiacimi sa rešpektovať a chrániť život v nej. Každý večer bolo miestne športové ihrisko využívané na obľúbené loptové hry ako futbal alebo vybíjaná, ktorú mali deti najradšej. Toto spoločné zábavné vyžitie utužovalo priateľstvá medzi deťmi, prebúdzalo športového ducha a vytváralo nezabudnuteľné chvíle smiechu a radosti. V stredu začali rybárske preteky, ktoré boli rozdelené do troch etáp. Každý deň boli malí rybári rozdelení medzi dva rybníky, kde prebiehali ich lovecké súboje. Súťažili o skvelé ceny od našich štedrých sponzorov, vrátane nových prútov, navijakov a ďalšieho rybárskeho vybavenia. Celý týždeň bol plný zážitkov, budovania nových priateľstiev a rešpektu k prírode. Tento tábor nebol len o rybačke, ale aj o tvorbe nezabudnuteľných spomienok pre našich mladých rybárov. Ďakujeme všetkým, ktorí podporili myšlienku organizovania detských letných táborov zameraných na jednotlivé disciplíny LRU. Predovšetkým Slovenskému rybárskemu zväzu, Slovenskému zväzu športového rybolovu za poskytnutie pohárov a medailí na táborový pretek, lektorom a asistentom vedúceho Ľudovítovi Scheibenreifovi, Sáre Scheibenreifovej a Michalovi Šuranovi. Za sponzorské zabezpečenie živej nástrahy pánovi Františkovi Vagyovskému VAĎO s.r.o., za výrobu vyše 200 kg krmiva Andrejovi Fraňovi z fyrmy A. BAITS, ďalšie krmivá deťom poskytli Zoltán Nagy z firmy RYPOMIX a Ondrej Gavenda z firmy PISCARI. Ceny na táborové preteky sponzorsky pripravil pán Peter Labát z firmy FLAGMAN.

Veríme, že sa takáto koncepcia detských letných táborov bude deťom aj naďalej páčiť, a že sa mnohé začnú venovať feedru čoraz intenzívnejšie. Možno z nich vyrastú ďalší skvelí pretekári, ktorí nás budú reprezentovať či už na slovenských alebo medzinárodných podujatiach. Dovidenia o rok.

Petrov zdar
Tomáš Strapina
vedúci tábora

 

Sponzori: