Detský rybársky deň SRZ MO Holíč

Tento ročník sme sa v organizácii rozhodli , že tradičné detské rybárske preteky nebudeme robiť formou súťaženia o prvé miesto , ale tak aby si tento deň užili všetky deti a na konci nebol nikto sklamaný , že nevyhral alebo nezískal žiadnu cenu.

Dňa 9.6. sa skoro ráno sa pred rybárskou chatou na štrkovisku Boričky 1 stretlo 37 mladých rybárov .

Po úvodných informáciách od organizátora sa deti rozbehli spolu s doprovodom na svoje miesta a začali sa venovať lovu.

 

Každý si mohol zvoliť spôsob akým bude loviť , či už  na plávanú , položenú alebo bič . Niektorí mali za sebou aj veľkú podporu zo strany rodiny .

Deti si otestovali svoje vedomosti a techniku ktorú si priniesli z rybárskeho krúžku .

 

Na prvé zábery nemuseli  mladí rybári dlho čakať a na brehu sa objavovali prvé úlovky . V podberákoch sa objavili zo začiatku najskôr pleskáče no onedlho aj kapry a karasy.

 

Počasie sa vydarilo a deti si deň užívali.

 

Bola radosť sa pozerať na tie šťastné detské tváre po ulovení ryby . Niektorí milo prekvapili ako sa šetrno k úlovku správali , aj tu sa potvrdil význam práce s deťmi v krúžkoch .
Pitný režim mali zabezpečený počas celého dňa a samozrejme aj niečo pod zub .
Na konci boli všetky deti odmenené a domov si odnášali okrem zážitkov aj malé ceny .

 

Na záver chcem poďakovať MO Holíč, že tento športový deň pre deti zorganizovala. Ďalej rodičom a príbuzným, že priviedli svoje deti k vode a užili si spolu tento deň v peknej prírode.

 

Verím , že Vás deti chuť k rybolovu neopustí a stretneme sa znovu na ďalšom ročníku.

 

S pozdravom Petrov zdar
Michal Lánik , vedúci rybárskeho krúžku  SRZ MO Holíč

 


Ďakujem všetkým sponzorom a firme Rypomix za krmivo pre deti .