Detský rybársky tábor na Čepenskom ramene 2018

Tradične počas letných prázdnin organizuje Feeder Team Sereď Detský rybársky tábor pod záštitou SRZ MsO Sereď. V termíne 19.- 22. júla 2018 sa uskutočnil siedmy ročník, ktorý sa konal na rybárskom revíre mestskej organizácie Rameno Horný Čepeň.

Tábor organizujeme pre deti, ktoré v priebehu školského roku navštevujú detský rybársky krúžok pri mestskej organizácii. Teší nás záujem detí ale i rodičov o toto podujatie, ktoré je zamerané na zdokonalovanie rybárskej zručnosti detí a mládeže, pobyt v prírode a správanie sa pri vode. V tomto roku sme zaznamenali zvýšený záujem detí, okrem pravidelných účastníkov letného tábora sme privítali aj nových záujemcov o rybolov.

Tábora sa zúčastnilo dvadsať sedem detí a asi desiatka rodičov alebo starých rodičov, ktorí nám pomáhali organizačne zvládnuť mladých rybárov a aktivity, ktoré sme pre nich pripravili. Stanový tábor sme si opäť rozložili na ramene v Hornom Čepeni. Tento revír sa nám osvedčil svojou prístupnosťou aj množstvom rýb, ktoré v ňom plávajú. Počasie nás tento rok trošku potrápilo.

Prvý deň nám fúkal nepríjemný vietor, ale od piatku, na radosť nás všetkých, už bolo kúpanie povolené. Hlavnou náplňou však bol predsa len lov rýb rôznymi technikami. Prevládal lov na ťažko. Ako nástrahu sme používali boiles, pelety rôznych príchutí a zloženia a kukuricu. Mladšie deti sa snažili chytať ryby na feedrové udice a biče. Revír a rybia osádka opäť nesklamala a deti sa mohli pochváliť množstvom ulovených rýb. Niektoré z nich mali veru úctyhodné rozmery.

V programe sa našlo miesto aj pre táborák a opekanie špekáčikov. Na sobotu sme naplánovali preteky v love rýb. Deti sa rozdelili do dvoch skupín. Jedna chytala ryby použitím feederových prútov a druhá na biče. Po skončení preteku a po výbornom guláši bolo vyhodnotenie. Všetky deti boli odmenené pamätnými medailami a vecnými cenami.

Pre troch najlepších feedristov sme pripravili aj poháre. V mene všetkých detí a účastníkov tábora sa chceme poďakovať našim partnerom a sponzorom za možnosť usporiadať rybársky tábor i za všetku materiálnu podporu.

Naše veľké ĎAKUJEME patrí: Rybárskej organizácii SRZ MsO Sereď, firme Rypomix – vnadiace zmesi pre športový rybolov, pánovi riaditeľovi Zoltánovi Nagymu, firme Wiegel – žiarové zinkovanie, rybárskym potrebám: Rybárske potreby u Jociho, Chytil, Nahoď a Carpdreams. Špeciálne poďakovanie patrí pani Galgóciovej, ktorá sa počas tábora starala o všetky hladné brušká detí aj samozrejme rodičom, ktorí boli vždy ochotní pomôcť.

Tešíme sa na Vás opäť o rok na ďalšom ročníku Detského rybárskeho tábora.

S pozdravom Feeder Team Sereď


Kompletnú fotogalériu nájdete TU