Dlžiansky Cickov potok – zarybnenie plôdikom Pp

Vážení rybári a členovia SRZ,

po dlhotrvajúcich zvýšených prietokoch v rieke Orava a prítokoch sme v utorok konečne zarybňovali. V zmysle navrhnutého plánu na rok 2019 sme zarybnili Dlžiansky Cickov potok. /Pravostranný prítok Oravy nad Masarykovým mostom, k.ú. obce Dlhá nad Oravou/.

Do potoka sme nasadili 2.000 ks plôdika Pp dĺžky 5 cm prevzatého zo strediska SRZ Slovianska dolina. Zarybnenia sa zúčastnil Ing. Ján Kompan a Ján Špavor – hospodár PZ Turín.