Dňa 9. novembra 2019 sa konalo mimoriadne zasadnutie Rady SRZ

Program:

  1. Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
  2. Organizácia XIII. Mimoriadneho Snemu SRZ
  3. Novela Stanov SRZ
  4. Rôzne
    4.1. Jaroslav Mužík- odobratie čestného členstva- odvolanie
    4.2. Mikuláš Hruštinec- Žiadosť o prenájom sádok strediska Bytča“