Dni svätého Huberta s účasťou SRZ

27. ročník celoslovenských poľovníckych slávností

Dni svätého Huberta

sa bude konať 2. a 3. septembra 2017

Vážení rybári a členovia SRZ, Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina si Vás touto cestou dovoľuje pozvať na 27. ročník celoslovenských poľovníckych slávností, ktoré sa budú konať v dňoch 2 – 3. septembra 2017 vo Svätom Antone. SRZ RADA tam samozrejme nebude chýbať.


PLAGAT_DSH_2014_toto