„Do rybárskeho neba odišiel Anton KIRKA“

Vo veku nedožitých 86 rokov, dňa 10. mája 2018 zomrel významný slovenský ichtyológ Ing. Anton Kirka, CSc. . Posledná rozlúčka bude v utorok 15.5.2018 o 16,00 hod. v krematóriu v Bratislave.

Ing. Anton Kirka, CSc. vyše dvadsať rokov bol riaditeľom laboratória rybárstva a hydrobiológie v Bratislave. Tu inicioval založenia samostatného oddelenia chovu rýb na Slovensku. V jeho aktívnom období sa radil medzi popredných československých odborných pracovníkov v oblasti rybárstva a ichtyológie.  Do roku 1980 bol členom predsedníctva Slovenského rybárskeho zväzu a tiež poradca nášho zväzu v odborných otázkach pre ichtyológiu a rozvoj rybárstva na Slovensku.

Jeho práce sa zaoberali problematikou ekológie, faunistiky, morfológie, taxonómie rýb a rybárstva tečúcich vôd. Veľkú pozornosť venoval otázkam ekológie lososovitých druhov, racionálnemu využívaniu pstruhových tokov. Venoval sa tiež výskumu druhovej skladby rýb východoslovenských riek flyšového pásma a inventarizácii ichtyologických dát na území Slovenska.

Bol súdnym znalcom v oblasti rybárstva, členom Vedeckej Rady Výskumného ústavu rybárskeho a hydrobiologického vo Vodňanoch, členom Ichtyologickej sekcie pri Slovenskej zoologickej spoločnosti, členom Československej limnologickej spoločnosti, členom redakčnej Rady časopisu Poľovníctvo a rybárstvo. Uplatňoval záujmy rybárstva pri projektovaní vodných diel na Dunaji, navrhoval prvotné zarybnenie novobudovaných vodárenských nádrží na Slovensku. Počas svojej kariéry bol napríklad na odbornej stáži v Nigérii, kde pomáhal k budovaniu vodných stavieb pre rozvoj rybárstva v tejto oblasti.  Podieľal sa na  založení Strednej rybárskej školy v Ivanke pri Dunaji, ktorá zabezpečuje odborných pracovníkov pre prax na Slovensku ešte aj dnes.

V osobe Antona Kirku nám odchádza jeden z najvýznamnejších slovenských odborníkov na rybárstvo a ichtyológiu. Zanechal po sebe veľa úspešných rybárskych projektov a vychoval svojich nástupcov a vytvoril predpoklad pre rozvoj rybárstva na SLovensku. Veríme, že na nás bude so Svätým Petrom dohliadať pri našich rybárskych krokoch aj naďalej.

 

Česť jeho pamiatke.

kolektív odborných pracovníkov SRZ


Prílohy k článku:

Parte – Anton Kirka