Dočasné obmedzenie výkonu rybárskeho práva kaprových revíroch MO SRZ Banská Štiavnica

Na základe výsledkov vyšetrení odobratých vzoriek rýb z Jazera Počúvadlo /MO SRZ Banská Štiavnica/ a potvrdenia nákazy koi herpes virus /KHV/ nariadila Štátna veterinárna a potravinová správa opatrenia na eradikáciu a zabránenie šírenia sa nákazy, medzi ktorými je zákaz lovu rýb v ohnisku nákazy a ochrannej zóne.
Zákaz lovu rýb sa vzťahuje na nasledujúce rybárske revíry:

 • Jazerá pri Banskej Štiavnici 3-1380-1-1,
 • Jazerá Rychnavské 3-1390-1-1,
 • Jazero Belianske 3-1410-1-1,
 • Jazero Evička 3-1420-1-1,
 • Jazero Halčianske 3-1430-1-1,
 • Jazero Klinger 3-1440-1-1,
 • Jazero Počúvadlianske 3-1450-1-1,
 • Jazero Winšachtské 3-1460-1-4,
 • Komorovské rybníky 3-1630-1-1,
 • Veľké Kolpašské jazero 3-4820-1-1,
 • VN Banská Belá 3-4900-1-1.

Obmedzenie výkonu rybárskeho práva bude trvať do odvolania – na základe informácií od ŠVPS.