Dočasné obmedzenie výkonu rybárskeho práva na energetickom kanáli Váhu a príslušných rybárskych revíroch.

Na základe plánovanej revízie a opráv na energetickom kanáli Váhu pod VN Hričov a nutnosti jeho vypustenia, bude dočasne obmedzený výkon rybárskeho práva na príslušných rybárskych revíroch.
Jedná sa o nasledujúce revíry, ktoré sú aj súčasťou kaprového zväzového povolenia na rybolov:

  • Váh č. 13 3-4620-1-1 od železničného mosta pri ústí Rajčianky po cestný most Žilina – Budatín,
  • VN Hričov 3-5090-1-1,
  • Hričovský kanál č. 2a 3-1031-1-1,
  • Hričovský kanál č. 2b 3-1030-1-1,
  • VN Mikšová 3-5400-1-1,
  • Hričovský kanál č. 1 3-1040-1-1.

Plánovaný začiatok vypúšťania kanála a príslušných vodných nádrží je plánované na 12.8.2019, ukončenie prác a naplnenie sústavy je plánované na 6.11.2019.