Dodatky k zväzovým rybárskym poriadkom SRZ pre rok 2018

Informujeme držiteľov zväzových povolení na rybolov o nasledovných zmenách vo zväzových rybárskych poriadkoch, ktoré sú vyznačené červenou farbou oproti pôvodnému zneniu:


Dodatok č. 1 ku kaprovému zväzovému rybárskemu poriadku pre rok 2018

 2-0540-1-1 Dunaj č. 3 – Materiálová jama B   SRZ RADA

Vodná plocha materiálového jazera B (70 ha) pri obci Bodíky.

Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. – do 31.5. Revír nie je hraničná voda.

 

3-1840-2-1 Kysuca č. 2a (H)       MO Kysucké Nové Mesto

Čiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Žilina – Považský Chlmec po cestný most Kysucký Lieskovec – Ochodnica a od betónovej lávky pre peších v obci Dunajov po ústie riečky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou.

Lovná miera: lipeň 33 cm, pstruh potočný 35 cm, jalec hlavatý 30 cm.


Dodatok č. 1 k lipňovému zväzovému rybárskemu poriadku pre rok 2018

Dopĺňa sa revír:

 3-2730-6-1 Orava č. 3  (H)                              MO Trstená

Čiastkové povodie rieky Orava od cestného mosta v obci Krivá pri futbalovom štadióne po cestný most v meste Tvrdošín.

Úsek od ústia Studeného potoka do rieky Orava pri obci Podbiel po lávku pre peších v obci Nižná predstavuje časť revíru s režimom bez privlastnenia si úlovku (CHaP).

Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 35 cm.


 V Žiline dňa 08. januára 2018