Dodatok č. 1 ku KZ RP 2020

Slovenský rybársky zväz – Rada, Žilina vydáva Dodatok č. 1 ku Kaprovému zväzovému rybárskemu poriadku (KZP) pre rok 2020 (viď príloha). Dodatok upresňuje a opravuje niektoré nepresne uvedené informácie a pravidlá rybolovu vydané v KZP. Kontaktná osoba: p. Horčička, vedúci Odboru ichtyológie a ekológie rybárskych revírov, e-mail: horcicka@srzrada.sk , tel. č. : 041/507 36 26, 0948/760 735.
 
S pozdravom,
Kancelária  tajomníka SRZ
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
Príloha: Dodatok č. 1 ku Kaprovému zväzovému rybárskemu poriadku 2020