Dokončený prístrešok na VN Domaša

V dňoch 31.05. – 02.06.2017 bol pri chate SRZ na vodnej nádrži Domaša dokončený prístrešok a pod ním betónová doska pre ubytovaných rybárov. Pôvodný prístrešok, postavený ešte za bývalého vedenia bol v zlom technickom stave a neslúžil svojmu účelu. Prajeme všetkým, ktorí budú využívať chatu a spolu s ňou aj prístrešok veľa pekných chvíľ strávených pri vodnej nádrži Domaša.