Dôležitá informácia ! – kalendár obmedzení na rybárskych revíroch

Pripomíname všetkým rybárom termíny konania pretekov na rybárskych revíroch Rady SRZ, počas ktorých budú platiť obmedzenia pri výkone rybárskeho práva. Všetky potrebné informácie môžete nájsť v priloženom dokumente.

Petrov zdar!

Prílohy:

Kalendár pretekov 2024