Dva dni brigád na Zemplínskej šírave

Za výbor MsO SRZ Michalovce:

Sobotou 22.4. začali brigádnické dni našej organizácie na Zemplínskej šírave. Napriek nepriazni počasia sa brigády zúčastnilo 70 našich členov a z MsO SRZ Humenné prišlo 5 členov fandiacich Zemplínskej šírave. Tohto roku sme sa nemuseli veľmi venovať plastom, nakoľko Povodie Laborca už počas týždňa vyzbieralo časť pláže. Napriek tomu chlapi s vrecami vyzbierali vpust do šíravy, ľavú stranu k Vinianskemu jarku, Prímestskú až k Výpustu, Kameňolom a Paľkov. Nazberalo sa spolu 128 vriec odpadu z plastov a skla. Väčšia časť zúčastnených bola pri práci s naplaveným drevom, ktorého tohto roku priniesla voda z Laborca neúrekom. Veľkou pomocou pre nás bolo aj zapožičanie traktora s vlečkou od Obecného úradu Vinné. Doobeda sme vyviezli na zberný dvor OU Vinné 5 vlečiek stromov a dreva. Úprava prebiehala motorovými pílami našich členov, za čo im veľmi ďakujeme. Zbytok dreva zostal usporiadaný na hromadách, nakoľko sa nestihlo všetko odviezť. Veríme, že s týmto odpadom nám pomôže Povodie počas týždňa.
Kus roboty sa urobilo aj na Paľkove, kde skupinka brigádnikov upravila cestu kameňom z pravej strany ostrova.
Záverečný teplý guľáš padol brigádnikom veľmi vhod, veď všetci po jeho skonzumovaní hneď utekali domov do tepla.

Zalužice, nedeľa 23.4.2017

Je nedeľa, no o brigádnikov a priaznivcov Zemplínskej šíravy nemáme ani dnes núdzu.
O 8:00 sa nám prihlásilo 60 brigádnikov a dokonca prišli dvaja aj z MO SRZ Snina. Neporiadku od Mlyna po Lažňany bolo dosť. Na tejto strane Zalužíc oproti Prímestskej prevládali plasty. Drevo sme ukladali hlavne hrubšie so zameraním na lovné miesta a miesta slúžiace rekreantom. Veľké stromy, ktoré priplávali z Laborca sme upravili pílou a uložili na spálenie. Aj dnes sa brigádovalo naplno. Počasie nám vydržalo, takže záverom sme mohli konštatovať, že úloha dňa je splnená. Dnes sa vyzbieralo 56 vriec plastov a 6 vriec skla.
Výbor MsO SRZ Michalovce ďakuje všetkým členom, ktorí sa zúčastnili na tejto nedeľnej brigáde.


Za Slovenský rybársky zväz Milan Tegi, hospodár VN Zemplínska Šírava:

Za účasti členov MO SRZ Michalovce v počte 135 brigádnikov sa za obidva dni vyzbieralo 190 vriec plastového odpadu, sklenených fliaš a rôzneho komunálneho odpadu. 22.4.2017 sa brigádovalo na prímestskej oblasti, nápustný kanál, kameňolom a stredisko Paľkov. Robili sa prerezávky motorovými pílami a upravovala sa cesta (príjazd k vode). 23.4.2017 pokračovala brigáda na Zálužickej strane, kde sa tak isto robili prerezávky, zberal sa komunálny odpad a robili sa skládky naplavenej drevenej hmoty. Zo strany obce Vinné nám bol poskytnutý traktor s vlečkou, ktorý postupne poodvážal hlavne drevenú hmotu  na zberný dvor. Touto cestou sa chcem všetkým zúčastneným poďakovať za odvedenú prácu!

Hospodár Milan Tegi.