Fishing Show Carp & Spinning 2016

Výstavisko EXPO CENTER Trenčín
19. – 21.02.2016
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina sa v dňoch 19. – 21.02.2016 zúčastní výstavy Fishing Show Carp & Spinning na výstavisku Expo Center Trenčín.
Súčasťou expozície stánku SRZ bude výstava preparovaných rýb; predaj reklamných predmetov (magnetky, šálky,…) ; videoprojekcia a v neposlednom rade séria prednášok týkajúcich sa dôležitých tém v rybárstve, akými sú:
1. Malé vodné elektrárne
2. Rybožravé predátory
3. Umelý chov rýb v podmienkach Slovenského rybárskeho zväzu
Termín prednášok:
Piatok, 19.02.2016 – Pavilón P1 – 1.poschodie – Prednášková sála
14,00 h – 14,25 h – Malé vodné elektrárne – Ing. Tibor Krajč, PhD
14,30 h – 14,55 h – Rybožravé predátory – Ing. Tibor Krajč, PhD
Nedeľa, 21.02.2016 – Pavilón P1 – 1.poschodie – Prednášková sála
13,00 h – 13,30 h – Umelý chov rýb v podmienkach SRZ – Ing. Branislav Košťan st.
V sobotu nám program spestrí karikaturista Janko a o 17,00 h prebehne slávnostné oceňovanie najúspešnejších športovcov SRZ za rok 2015.
Na výstave sa zúčastnia pracovníci Sekretariátu Rady SRZ spolu s tajomníkom a prezidentom SRZ.
Tešíme sa na Vašu návštevu!
  Fishing Show Carp & Spinning 2016