Gôtovany – zarybnenie šťukou

Dňa 28. 10. 2019 bol revír Gôtovany-zátoka 3-0830-1-1 zarybnený 1-ročnou násadou šťuky severnej o priemernej hmotnosti 0,60 kg.
Dodávateľ DONA s.r.o. Rybníky – Iňačovce