Historická a časopriestorová distribúcia karasa na Slovensku

V spolupráci s Katedrou ekológie Prešovskej univerzity v Prešove sa náš zamestnanec Odboru ichtyológie a ekológie rybárskych revírov Mgr. Peter Križek, PhD. „pozrel“ na historickú časopriestorovú distribúciu pôvodného a ohrozeného karasa zlatistého (Carassius carassius) a nepôvodných inváznych zástupcov komplexu karasa „striebristého“ (Carassius auratus, C. gibelio & C. langsdorfii) na Slovensku ako aj na faktory, ktoré ju signifikantne ovplyvnili. Ich výsledky boli publikované v renomovanom zahraničnom časopise Aquatic Invasions. Na priložených mapách môžete vidieť rozšírenie sledovaných druhov (karas zlatistý – zelený štvorec; karas „striebristý“ – červený krúžok) v rôznych časových obdobiach na základe publikovaných údajov (roky 1875 – 1961; 1962 – 1990 a 1991 – 2021) ako aj mapu rybárskych revírov v obhospodarovaní SRZ s úlovkom karasa za obdobie rokov 2003 – 2022 (spolu 12 060 záznamov). Plné znenie článku si môžete prečítať po kliknutí na nasledovný link:

https://aquaticinvasions.arphahub.com/article/105240/