Hlavné ekonomické zmeny za roky 2015 a 2016

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

 

dovoľujeme si vás informovať o hlavných ekonomických zmenách za roky 2015 a 2016, ktoré prinieslo pôsobenie a fungovanie novej Rady SRZ na čele s tajomníkom SRZ, Ing. Ľubošom Javorom a prezidentom SRZ, RSDr. Rudolfom Borošom, od ich zvolenia na XI. Sneme Slovenského rybárskeho zväzu.

Hlavné ekonomické zmeny za roky 2015 a 2016:

  1. Konsolidácia zverených finančných prostriedkov rybárov vyústila do kladného výsledku hospodárenia počas rokov 2015 a 2016 SRZ Rada Žilina
  2. Efektívne a hlavne transparentné hospodárenie zabezpečilo po dvoch rokoch výrazne rastový finančný majetok zväzu oproti roku 2014 o viac ako 10-násobok z 82.000 Eur na 848.247 Eur k 31.12.2016
  3. Úpravou ceny zväzových povolení (á.35 Eur) sa zabezpečila jednotnosť ceny povolenia, + zavedenie ochranných prvkov na ceniny a došlo oproti roku 2015 k zvýšeniu celkových príjmov z predaja povolení o 273.603 Eur.
  4. Počas dvoch rokoch boli rozpočty SRZ Rada zostavené tak, že nevyžadovali počas tohto obdobia žiadne úpravy (korekcie).
  5. Podarilo sa dosiahnuť stabilné ekonomické prostredie hospodárenia SRZ Rada Žilina bez negatívnych výsledkov celkového hospodárenia zväzu
  6. Dosiahla sa výborná bilancia v získavaní dotácií z Environmentálneho Fondu cez 800.000 Eur za 2 roky a hlavne z celkovej finančnej podpory v roku 2016 bolo 60% dotácií smerovaných ako finančná podpora pre základné organizácie – bakteriálne odbahnenie (odbahnená výmera 62,24 ha na 26 revíroch ZO SRZ) + podpora zarybnenia pri úhyne rýb – extrémne teploty v letných mesiacoch v roku 2015
  7. Oproti minulým rokom sme dosiahli na OŠČ kladné hospodárske výsledky pri organizovaní MS-LRU plávaná v roku 2015 a MS LRU – prívlač v roku 2016 bez podpory vydania mimoriadnej známky od členov SRZ
  8. Aj napriek úpravám cien násad z dôvodu zmeny sadzby DPH z 20% z roku 2015 na 10% v roku 2016 dosiahli výrobné strediská Rady SRZ kladný hospodársky výsledok cez 119.000 Eur.
  9. Prijaté úsporné opatrenia (postupné znižovanie hlavne prevádzkových nákladov) zabezpečili kumuláciu finančných prostriedkov na účtoch SRZ Rada čo deklaruje stav finančného majetku na konci roku 2016 cez 848.000 Eur.

 

Slovenský rybársky zväz

Rada Žilina