Hnilec č. 3 – "Ako sa ničia naše vody"

Darmo je nad vyústením do vodnej nádrže Ružín norná stena (jedna už bola utrhnutá), ktorú nainštaloval Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., a ktorá by mala zachytávať splavovaný odpad a PET fľaše, ak v povodí tokov Hornád, Hnilec alebo kdekoľvek inde na Slovensku existujú takéto divoké skládky odpadu. Ak sa nezmení myslenie obyvateľov a to je jedno či väčšinového obyvateľstva, alebo obyvateľov rómskych osád, tak tejto našej „Slovenskej biedy“ sa nikdy nezbavíme.  Fotka bola urobená na pstruhovom revíri Hnilec č. 3 vo Švedlári pod ihriskom a v tomto prípade tu odpad navozili najmä rómski občania.
Fotku sme preposlali  aj Slovenskej inšpekcii životného prostredia, inšpektorátu odpadového hospodárstva Košice ako podnet na šetrenie.