Hromadné presuny zubáča

Pri nedostatku násad na zarybnenie z vlastných výrobných stredísk je kvôli splneniu zarybňovacieho plánu potrebné tieto násady zabezpečiť nákupom mimo Slovenského rybárskeho zväzu.

Spoľahlivým dodávateľom násady zubáča veľkoústeho je spoločnosť Rybárstvo Zemplín Michalovce, ktorá po niekoľkoročnej pauze dodala Rade SRZ Žilina menšie množstvo zubáča pre VN Domaša a o niečo viac 5 a 7 centimetrových zubáčikov pre VN Liptovská Mara.

Tentokrát boli zubáče odlovované do malej siete – vatky v prítokoch Porubského a Kusínského rybníka ležiacich neďaleko VN Zemplínska šírava.

Rybky počas niekoľko dňových horúčav a za dusného počasia sú z rybníkov do prítokov s chladnou a na kyslík bohatou vodou lákané a následne po niekoľko hodinovom čakaní, pri zvýšenej koncentrácii zubáča odlovované do siete a po prepočítaní kusov na jednotku objemu a zmeraní veľkosti rybiek nakladané na nákladné vozidlo.

Odlov rybiek v druhej polovici júna bol preto úspešný a pri trpezlivom čakaní na rybky a ich opatrnom odlove putovalo na Liptovskú Maru niekoľko desiatok tisíc zubáčov.

Pre zaujímavosť v Porubskom rybníku boli v priemere 7-centimetrové rybky a v Kusínskom rybníku 5-centimetrové rybky. Hospodár z Liptovskej Mary Tibor Ilavský býva s násadou rybiek dodaných zo Zemplína, alebo z Gemeru spokojný.