Hron č. 6 – Značenie rýb – informačný materiál

Vážená rybárska obec,

V termíne marec-apríl sa uskutočnilo hromadné značenie vybranej vzorky rýb skupinovými a individuálnymi značkami. Značenie bolo realizované za účelom monitoringu rybovodu MVE Hronská Dúbrava z hľadiska migrácie rýb v dotknutom úseku rieky Hron.

Skupinové značenie fluorescentnými značkami (VIE – Visible implant elastomer) bolo aplikované na

jedincoch s dĺžkou tela menej ako 200mm. Skupinovo označené boli nasledovné druhy rýb:

ploska pásavá, mrena severná, slíž severný, hlaváč bieloplutvý, šťuka severná, hrúz škvrnitý, podustva severná, mieň sladkovodný, čerebľa pestrá, jalec hlavatý, lipeň tymianový. Aplikované boli modré a zelené elastoméry alebo ich kombinácia (obr. 1). Ryby boli značené najčastejšie do temennej časti hlavy.

Individuálne značky (alfa tagy) boli aplikované na jedince s telesnou dĺžkou nad 200mm u nasledovných druhov: úhor, šťuka, podustva, mieň, jalec hlavatý, lipeň. Z menších druhov boli značené hlaváč, slíž a hrúz. Implantované boli „alfa značky“ žltej alebo zelenej farby s čiernym kódom pozostávajúcim z veľkého písmena a dvojčíslia 00-99) . U jalcov a podustiev boli značky implantované pod priehľadnú kožu tesne za okom (obr. 2-3), do hornej pery (obr. 4-5) alebo u väčších slížov, hrúzov a hlaváča do chvostového stebla zo spodnej strany (rybu treba otočiť a skontrolovať z dolnej strany).

Vážení rybári dovoľujem si Vás touto cestou požiadať o pomoc a spoluprácu!
V prípade ulovenia značených rýb by som vás chcel poprosiť o ich zdokumentovanie (najlepšie fotografia v dostatočnom rozlíšení aby bolo vidieť farbu i kód alfa značiek), zmeranie tzv. štandardnej dĺžky (od špičky nosa po bázu chvostovej plutvy) a zapísanie informácie o lokalite a dátume ulovenia, resp. nálezu (najjednoduchší spôsob je zistenie geografických súradníc z Google –mapy).

Predmetné údaje, prípadne i ďalšie doplňujúce zistenia týkajúce sa nálezu značených rýb mi prosím zasielajte na nasledovnú e-mailovú adresu: hajdu.juraj@gmail.com, prípadne mi Vaše nálezy môžete oznámiť i telefonicky – kontakt: 0911/146406.

Petrov zdar,

Mgr. Juraj Hajdú, PhD.