III. ročník detských rybárskych pretekov na revíry VN Bor – Továrne

MOSRZ Vranov nad Topľou v spolupráci s CVČ vo Vranove nad Topľou – rybárskeho krúžku usporiadala tento rok 28. 07. III. ročník detských rybárskych pretekov v love rýb na plávanú na miestnom revíry VN Bor – Továrne.

Aj keď účasť bola nižšia akú sme očakávali išlo o vydarenú akciu. Pekné počasie podporené bohatými úlovkami a priateľskou atmosférou zanechalo pekné spomienky na tento deň. Nakoľko bol rybník tesne pred pretekom zarybnený kapríkmi pretekári, ktorý sa zamerali na ich lov zožali úspechy, ktoré boli podporené aj krmivom od sponzora Rypomix. Tejto firme patrí veľká vďaka za podporu detí z rybárskych krúžkov.Partneri