INFORMÁCIA O ŠKOLENÍ NOVÝCH ČLENOV RYBÁRSKEJ STRÁŽE

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

školenie pre Vami prihlásených nových členov rybárskej stráže sa uskutoční v dňoch 16.-18.10. 2020 v SOŠ Ivanke pri Dunaji.

Prikladáme pozvánku s programom školenia, ktorý organizuje Rybársky odbor SOŠ Ivanka pri Dunaji.

Pre informácie o školení, resp. o prípadných voľných miestach na školení kontaktujte priamo pána Ing. Šubjaka, odborného garanta školenia (kontaktné údaje sú uvedené v priloženej pozvánke).

 

V Žiline, 25.9.2020

Prílohy:

ŠKOLENIE RS - pre prihlásených nových členov