Notárska zápisnica a informácia a informácia o výsledkoch volieb XIV. Snemu SRZ

V dňoch 15.-16.10.2022 sa na Táľoch, v Hoteli Partizán, konal XIV. Snem Slovenského rybárskeho zväzu. Jedným z hlavných bodov programu bola voľba prezidenta, tajomníka, členov Rady, Prezídia a Kontrolnej komisie SRZ pre volebné obdobie 2022-2026.

Informáciu o výsledkoch volieb XIV. Snemu SRZ a notársku zápisnicu nájdete v priložených dokumentoch.

Prílohy:

Príloha

Zápisnica