Informácia o zvýšenom obsahu ortuti – boleň dravý na VN Liptovská Mara

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 29. júna 2017 bol vykonaný úradný odber vzorky ryby boleňa dravého v rámci Monitoringu poľovnej zveri a rýb na rok 2017 na rybárskom revíre č. 3–5340–1–1 VN Liptovská Mara.

V rámci vykonaného vyšetrenia bolo vo vzorke boleňa dravého zaznamenané prekročenie maximálnej hodnoty obsahu ortuti.

Dňa 13. septembra 2017 bolo Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Liptovský Mikuláš vydané veterinárne opatrenie č. 1649/2017.

Na základe tohto veterinárneho opatrenia vám odporúčame, aby ste si neprivlastňovali boleňa dravého z dôvodu rizika pre zdravie ľudí.

Veterinárne opatrenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Liptovský Mikuláš si môžete pozrieť v nižšie uvedenej prílohe:

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že v týchto dňoch zabezpečujeme prostredníctvom rybárskeho hospodára ďalšie vzorky boleňa dravého na vyšetrenie pre RVPS v Liptovskom Mikuláši. O výsledku týchto skúšok vás budeme priebežne informovať.


V prípade dotazov kontaktujte rybárskeho hospodára VN Liptovská Mara – p. Ilavský, +421 918 711 550ilavsky@pobox.sk