„Invázia“ pstruha potočného

Po celom Slovensku sa v prvej polovici mája rozvážala násada rýchleného pstruha potočného o veľkosti 4 a 5 cm, ktorú vyprodukovalo stredisko SRZ Slovianska Dolina.

Rozvoz a zarybňovanie životaschopného plôdika prebehol od Záhoria na Stupavskom a Lozorňanskom potoku až po ukrajinskú hranicu na potoku Ulička pri Uliči.

Násadu pstruha v množstve 301 tisíc kusov v hodnote 16 555 Eur obdŕžalo spolu 23 základných organizácií SRZ  a Dunaj č. 3 – OR horná inundácia Dunaja.

Ako prebiehalo zarybňovanie, tak o tom by mali spätne Radu SRZ prostredníctvom jej ichtyológov informovať prijímatelia rybích násad, ktorí tieto obdŕžali z prostriedkov SRZ Rada Žilina.

Okrem toho súbežne prebiehalo zarybňovanie rýchleným pstruhom potočným z finančných prostriedkov za zvláštne povolenia na rybolov a za vlastné finančné prostriedky.

Na snímkach zarybňovanie chovného Betliarskeho potoka priamo v obci Betliar v okrese Rožňava.