Jesenná nostalgia pri love lipňov a hlavátok

Rieka Orava vždy ponúkala rybárom niečo výnimočné. Nielen jedinečnú rieku, ale aj okolitú prírodu s dominantou Oravského hradu. Revíry časti Orava II sa dnes členia na:

  • revír lipňový 3-2720-6-4 Orava č. 2a – Chyť a pusť s výskytom hlavátky, ktorého užívateľom je RADA SRZ. Ide o čiastkové povodie rieky Orava od ústia Raciborského potoka pri obci

Oravský Podzámok po lavičku pre peších v Dolnej Lehote a Raciborský potok od ústia po pramene  a

  • revír lipňový 3-2721-6-1 Orava č. 2b – revír s výskytom hlavátky, ktorého užívateľom je RADA SRZ. Ide o čiastkové povodie rieky Orava od lavičky pre peších v Dolnej Lehote po cestný most v obci Krivá pri futbalovom štadióne.