Kapor z Uzovskej Panice

Dňa 12.10.2016 bol zo strediska Uzovská Panica vysadený dvojročný kapor do VN Liptovská Mara – 4 800 kg, VN Ružín – 3 900 kg a VN Teplý Vrch – 2010 kg.

Priemerná kusová hmotnosť rýb bola 0,70 kg a ryby prevzal ichtyológ pre východoslovenskú oblasť  Ing. Géci a vedúci odboru výroby Ing. Cintula.

Na snímke okrem odlovu rýb a ich váženia môžete vidieť aj vysadenie násady kapra do VN Teplý vrch nachádzajúcej sa v blízkosti tohto strediska v okrese Rimavská Sobota.Sťahovanie rýb z vypustenej nádrže do loviska

Sťahovanie rýb z vypustenej nádrže do loviska

Váženie a nakladanie rýb

Váženie a nakladanie rýb

Vysádzanie rýb

Vysádzanie rýb