Knižná publikácia SRZ „Aktuálne problémy a škody v rybárstve“

Pri príležitosti 90. výročia vzniku SRZ sme spracovali a vydávame knižnú publikáciu s názvom „Aktuálne problémy a škody v rybárstve“.
Je určená predovšetkým rybárskym hospodárom a funkcionárom ZO SRZ (každá ZO SRZ dostane tlačenú formu a tiež CD nosič), ale aj širokej rybárskej verejnosti.
Kniha bola spolufinancovaná prostredníctvom Environmentálneho fondu a vyjde aj v tlačenej forme. Na jej obsahu sa spolupodieľalo celkovo 21 spoluautorov textov zo Slovenska a Čiech a 22 autorov fotografií, od ktorých sme nakoniec zverejnili 78 fotiek.
Veríme, že táto publikácia Vás svojím obsahom zaujme a prinesie nové a pre rybársku prax využiteľné informácie.Titulná strana knihy „Aktuálne problémy a škody v rybárstve“


skody_v_rybarstve_web_3-001

Knihu si môžete stiahnuť tu:

Knižná publikácia SRZ „Aktuálne problémy a škody v rybárstve“