Konferencia VYDRA 2017

V sobotu 9. septembra 2017 sa v moravskom Frenštáte pod Radhoštěm uskutočnila odborná konferencia venovaná jednému z najvýznamnejších súčasných rybích predátorov vydre riečnej.

Na základe pozvania od kolegov z Českého rybárskeho zväzu sa tejto konferencie zúčastnili aj zástupcovia Slovenského rybárskeho zväzu, konkrétne Ing. Jozef Lauš predseda MsO SRZ Trenčín, Ing. Ján Gulas a Ing. Tibor Krajč, PhD., ktorý na konferencii vystúpil aj so svojím príspevkom.

Prezentácie, ktoré na konferencii odzneli sa venovali najmä aktuálnemu stavu početnosti a výskytu vydry riečnej v Čechách, ale tiež vyčísľovaniu a vymáhaniu škôd spôsobených vydrou riečnou na rybách na rybárskych revíroch ČRS. Zástupcovia Ministerstva životného prostredia ČR a tiež Ministerstva zemědělství ČR vyjadrili svoje postoje k tejto problematike.
Medzi určite najzaujímavejšie príspevky patrilo vystúpenie Mgr. Nesporý, právny zástupca ČRS, ktorý odprezentoval rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR vo veci práva ČRS na náhradu škody spôsobenú rybožravými predátormi na rybách v rybárskych revíroch v Českej republike.
Náš zástupca, pracovník Odboru tečúcich vôd a výroby Ing. Tibor Krajč, PhD. vo svojom príspevku referoval o aktuálnej situácii s vydrou na Slovensku, uviedol systém poskytovania náhrad škôd spôsobených vydrou na našej ichtyofaune, a zároveň uviedol aké aktivity pripravuje SRZ v tejto oblasti.
Na záver konferencie RNDr. Poupě predniesol závery konferencie, ktoré budú zverejnené na stránke ČRS (www.rybsvaz.cz).

Záverom dovoľte poďakovať kolegom z ČRS za pozvanie na konferenciu a popriať im, aby sa im ich zámer podaril.