Konferencia Zoologické dni 2023, Brno, Česká republika

V dňoch 9. a 10. 2. 2023 sa v priestoroch Ekonomicko-správnej fakulty Masarykovej univerzity v Brne uskutočnil 52. ročník najvýznamnejšieho podujatia českých a slovenských zoológov – konferencia „Zoologické dny“. Na tomto tradičnom stretnutí skupiny ľudí spojených záujmom o zoologický výskum, odznelo celkovo 160 prednášok v 24 prednáškových sekciách a bolo vystavených 118 posterov, tematicky zameraných na najrôznejšie aspekty zoológie. Slovenský rybársky zväz – Radu Žilina na tomto podujatí reprezentoval pracovník Odboru ichtyológie a ekológie rybárskych revírov Mgr. Peter Križek, PhD. s posterom na tému: „The Slaná River – or is there a life on Mars?“. Vo svojom príspevku zhrnul výsledky ichtyologického a hydrobiologického prieskumu rieky Slanej vo vzťahu ku kontaminácii toku banskými vodami zo sideritovej bane Nižná Slaná. Vzhľadom na vysokú úroveň medializácie tohto problému poster zaujal viacerých účastníkov konferencie a v silnej konkurencii rôznych odborných príspevkov sa rozhodne nestratil. Veríme, že zastúpenie našej organizácie s podobne kvalitnými formami prezentácie činnosti odboru ichtyológie a ekológie bude prebiehať aj na ďalších podujatiach…Napríklad aj na nasledovnom, v poradí 53. ročníku Zoologických dní, ktoré sa uskutočnia v roku 2024 v Ostrave.

Mgr. Peter Krížek, PhD.
Odbor ichtyologický a ekológie rybárskych revírov