Kontrola hospodárenia so zverenými finančnými prostriedkami v MO SRZ Trebišov

Dňa 16. augusta a 25. augusta 2016 bol podaný podnet na prešetrenie hospodárenia so zverenými finančnými prostriedkami v Slovenskom rybárskom zväze – Miestna organizácia Trebišov, nakoľko bolo podozrenie zo sprenevery vo výške cca 15 000 Eur za predaj povolení.

Dňa 18.09.2016 bola v organizácii Kontrolnou komisiou SRZ vykoná kontrola za účelom prešetrenia hospodárenia so zverenými finančnými prostriedkami.

Z kontroly vyplynul nasledovný záver:

Kontrolná komisia SRZ konštatuje, že MO SRZ Trebišov hospodári so zverenými finančnými prostriedkami v zmysle platných noriem a interných smerníc. Kontrolná komisia nenašla žiadne pochybenie MO SRZ pri hospodárení s financiami, výdaje boli oprávnené, avšak potvrdzuje, že došlo k sprenevere finančných prostriedkov organizácie zmluvným partnerom, čo je predmetom vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní na základe podnetu MO SRZ Trebišov.

Na základe vykonanej kontroly Kontrolnou komisiou SRZ bolo vyvrátené podozrenie, že organizácia spreneverila zverené finančné prostriedky, čím sa zároveň očistilo jej dobré meno.

Pre podrobnejšie informácie kliknite na nižšie uvedené prílohy:

Upovedomenie o začatí trestného stíhania

Záznam z kontroly vykonanej v MO SRZ Trebišov