Kontrola RS na VN Ružiná

V dňoch 08.08. – 09.08.2017 bola vykonaná kontrola rybárskej stráže a rybárov na revíry Rady SRZ – VN Ružiná.
Postupne na pravej aj ľavej strane vodnej nádrže bolo skontrolovaných 43 loviacich rybárov. Boli zistené dve previnenia, ktoré boli vyriešené dohovorom.