Kormorán veľký už ani na Slovensku nie je druhom európskeho významu

V tohtoročnej výnimke znížilo MŽP maximálny počet ulovených jedincov na 575. Na základe žiadosti Slovenskej ornitologickej spoločnosti skrátilo MŽP čas lovenia a plašenia o šesť týždňov.

Bratislava/Žilina 14. júna (TASR) – Kormorán veľký už nie je ani na Slovensku chráneným druhom európskeho významu. Vyplýva to z vyhlášky Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR k zákonu o ochrane prírody a krajiny, ktorá nadobudla účinnosť 1. júna tohto roka. Slovensko tak po 12 rokoch zosúladilo svoju legislatívu so smernicou Európskej únie o vtákoch z roku 2009. Česká republika implementovala európsku smernicu do svojej legislatívy už v roku 2013.

MŽP v máji po ročnej pauze rozhodlo opäť o výnimke na odstrel a plašenie kormorána veľkého. Podľa Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) sú však podmienky stanovené rezortom životného prostredia neprijateľné, proti rozhodnutiu podal SRZ rozklad.

Podľa tajomníka SRZ – Rady Žilina Jána Kohúta rozhodnutie MŽP absolútne nerieši problémy s kormoránom veľkým a neeliminuje státisícové škody, ktoré tento predátor spôsobuje na ichtyofaune.

„Ak by sa plašenie a lov kormorána realizoval v zmysle povolenia MŽP, minulo by sa to účinku. Ministerstvo nepochopilo, že lov kormorána nerobí SRZ, ale Slovenský poľovnícky zväz (SPZ). Podmienka nahlásiť na Štátnu ochranu prírody SR lov kormorána sedem dní vopred a skoordinovať lov s poľovníkmi je absolútne nereálna. Nehovoriac o tom, že kŕdle kormorána na konkrétnom revíri budú o sedem dní už stovky kilometrov ďaleko,“ priblížil Kohút.

SRZ podľa Kohúta nesúhlasí ani so znížením limitu odlovených kormoránov. V minulosti ich bolo 1300 za zimnú sezónu, napriek tomu populácia neklesala. V tohtoročnej výnimke znížilo MŽP maximálny počet ulovených jedincov na 575. Na základe žiadosti Slovenskej ornitologickej spoločnosti skrátilo MŽP čas lovenia a plašenia o šesť týždňov. V minulosti výnimka platila od 1. októbra do 31. marca nasledujúceho roku, v rozhodnutí MŽP je termín skrátený do 15. februára.

„Ťažko povedať, či bude ministerstvo náš rozklad akceptovať. I preto na základe rozhodnutia orgánov SRZ a SPZ budeme v otázke lovu kormorána postupovať s poľovníkmi spoločne, onedlho to spečatíme memorandom,“ zdôraznil Kohút.

zdroj: https://www.teraz.sk/spravy/kormoran-velky-uz-ani-na-slovensku-n/555925-clanok.html