Kurz rybárskych hospodárov v Ivanke pri Dunaji

V dňoch 3. až 5. novembra 2016 sa na pôde SOŠ Ivanka pri Dunaji konala prvá etapa kurzu pre budúcich rybárskych hospodárov. Zúčastnilo sa ho 29 účastníkov prihlásených z celého Slovenska, ktorí so záujmom počas prednášok, ale aj počas prestávok konzultovali s prednášajúcimi problematiku týkajúcu sa rybárskeho obhospodarovania. O zaujímavú vsuvku do programu sa postaralo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekcia poľnohospodárstva, Odbor živočíšnej výroby za účasti riaditeľky Ing. Hrdej a Mgr. Chládoka, ktorý odprezentoval kompetencie ministerstva týkajúce sa rýb (akvakultúra a morský rybolov).  Prvá časť školenia zameraná hlavne na lososovité druhy rýb bola v sobotu ukončená odbornou exkurziou na pstruhovom hospodárstve Pariná.

Druhá etapa kurzu zameraná hlavne na kaprovité druhy rýb so záverečným preskúšaním účastníkov sa uskutoční v mesiacov máj/jún 2017.img_20161104_140253

Ing. Chládok z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

img_8546

Výter pstruha potočného na pstruhovom hospodárstve Pariná