Ľadochod na Poprade

„Proti prírode sme a budeme bezmocní…. Koncom februára dokázal mohutný ľadochod prejsť dlhým úsekom rieky Poprad a cestou napáchal veľa škôd. Valiaca sa masa ťažkých ľadových krýh orala dno a brehy a zlikvidovala všetko živé čo jej stálo v ceste.“

Rybári z okresu Stará Ľubovňa dokumentujú škody. Uhynula osádka najmä kaprovitých prúdomilných druhov rýb ako napríklad mreny severné, mreny škvrnité, podustvy severné, jalce, plosky, lipňe, pstruhy, hlavátky a ojedinele sa našla  šťuka a kapor.

Ryby boli ľadom ťažko poškodené, niektoré priam zomleté a len ťažko sa dá odhadnúť škoda, pretože veľká časť rýb zostala pod ľadovými kryhami, ktoré boli vytlačené z koryta na breh.

Dlhotrvajúca zima a náhle oteplenie boli faktormi pre vznik tohto ľadového úkazu, ktorý v týchto končinách nebýva ojedinelý. Je to z dôvodu, že na toku Poprad sa nenachádza žiadna údolná nádrž, ktorá by dokázala „zohrievať“ vodu. Krutú daň v množstve „zmarených životov“ od najmenšieho plôdika po generačné ryby si však tento prírodný úkaz  neberie pravidelne.

Známy je ľadochod z Vianoc z roku 1988, ktorý si vyžiadal hromadný úhyn lipňov, hlavátok, mrien a iných rýb nad Starou Ľubovňou. Ryby hynuli aj v rokoch 1999, 2003 a na sklonku niektorých   tvrdých zím.

Čiastočnou prevenciou voči takýmto smutným udalostiam je prirodzené, meandrovité koryto rieky, ktoré absorbuje z časti vplyv ľadochodu. Rieka Poprad je žiaľ zregulovaná, napriamená a tak ryby a vodné živočíchy nemajú šancu sa kde schovať. Inde vo svete sa návraty riek do prirodzených meandrov dejú, nie však u nás.


ladovec4

ladochod1

ladovec2

ladovec3